Noteikumi

Ar šo apstiprinu, ka vēlos pieteikties aizdevumam ar SIA “Autocapital plus” piedāvātajiem noteikumiem.

Apliecinu, ka šajā pieteikumā sniegtie personas dati un informācija par pakalpojumu ir patiesi.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

Piekrītu, ka SIA ”Autocapital”, BIGBANK AS Latvijas filāle, SIA AIZDEVUMS.LV, AS Mogo, SIA Vitacredit, SIA Money Express Credit, SIA Inbank Līzings, SIA InCREDIT GROUP, turpmāk kopā sauktas – Kompānijas, var izmantot pieteikumā norādītos personas datus. Kā arī, lai saņemtu informāciju no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistemām (tajā skaitā, bet ne tikai, no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Bankas kredītu reģistra, CSDD, Nederīgo dokumentu reģistra, Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta), un apstrādātu to.

Kompānijas no savas puses apliecina, ka pieteikumā noradītie personas dati tiks izmantoti, tikai un vienīgi, personas identitātes un spējas atmaksāt aizdevumu, pārbaudei. Atsevišķos gadījumos, lai izvērtētu pieteikumu, var tikt pieprasīta papildus informācija. SIA ”Autocapital” no savas puses apliecina, ka pieteikumā norādītie personas dati tiks izmantoti tikai un vienīgi personas identitātes un spējas atmaksāt aizdevumu, pārbaudei.

Pamatojoties uz fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punktu, atļauju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sniegt šādus manus personas datus par pēdējiem sešiem mēnešiem pirms datu pieprasīšanas dienas:

– Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
– Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību.
– Pieprasītās informācijas nesniegšana tiek vērtēta kā attiecīgo ziņu neesamība.
– Par nepatiesu ziņu sniegšanu personai draud kriminālatbildība.

 

Ar šī pieteikuma aizpildīšanu iesniedzējs piekrīt un apliecina, ka šajā pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas un pilnīgas.

Iesniedzējs apliecina, ka ir informēts, ka pieprasīto ziņu aiļu neaizpildīšana tiek uzskatīta par šo ziņu neesamību.

Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka ir informēts par to, ka uzņēmums SIA ”Autocapital” kompānija ir tiesīgi, nepaskaidrojot lēmuma iemeslus, neatgriezt no pieteicēja saņemtos dokumentus. Dokumentus,  kas izmantoti par pamatu lēmuma pieņemšanai.

Pieteicējs apstiprina iesniegto datu pareizību. Kā arī to, ka viņš/viņa darījis zināmus visus datus un apstākļus, kas varētu ietekmēt pieteicēja finansiālās situācijas vai aizdevuma atmaksas spējas izvērtēšanu.

Pieteicējs apstiprina, ka viņa/viņas rīcībspēja nav ierobežota un nav nekādu apstākļu, kas varētu ietekmēt pieteicēja lēmumu pieņemšanas spējas.

.

The website uses cookies to improve user experience and for the purposes of web analytics. By continuing to visit and use this site you agree to the use of cookies at www.autocapital.lv. Find out more

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close