”Smaga kāja? Vairs nē!” Kur tevi vēros vidējā ātruma kontroles sistēmas?

Šogad Latvijā 16 valsts autoceļu posmos ir paredzēts ieviest vidējā ātruma kontroles sistēmas. Attiecīgais aprīkojums ir uzstādīts, taču autoceļu posmos, kur atrodas ātruma kontroles sistēmas, tās visas vēl nedarbojas. Pirmā vidējā braukšanas ātruma kontrole sāka darboties 2023.gada marta mēnesī.    Kā galvenais iemesls vidējās ātruma kontroles sistēmas ieviešanai Latvijā ir satiksmes drošības uzlabošanai. Ātruma kontroles […]